MariaDB / MySQL

Vytvoření databáze, uživatele, nastavení hesla a přidělení oprávnění. Přihlášení do databázového stroje pomocí SSH v tomto případě spouštěného z terminálu :

$ ssh uzivatel@pocitac

V položce pocitac může být použita i IP adrtesa počítače na který se připojuje. Jako další se spustí prostředí MariaDB / MySQL :

$ mysql -u root -p
Heslo:

a potom samotné příkazy pro SQL :

> CREATE DATABASE wikidb;
> CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
> GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO 'wikiuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
> FLUSH PRIVILEGES;
> QUIT;

MySQL základní příkazy :

# mysql -u root -p
Heslo:
> SHOW DATABASES;          //seznam existujících databází
> SELECT User FROM mysql.user;    //seznam existujících uživatelů