Články co jsem si sám napsal...

GIMP - změna velikosti obrázku

 Gimp je skvělý program pro práci s obrázky. Je sice pravdou že se někomu může zdát že je to na některé činnosti jako dělo na vrabce, ale to je jen prvotní zdání které vzbuzuje ta ohromná spousta funkcí a možností které program nabízí. Některé činnosti se zdají být jednoduché jako například zmenšování obrázku. Faktem je že tohle platí pouze do okamžiku než si postup každý vyzkouší. Pokusím se tady sepsat postup pokud možno co nejnázorněji a snad i podrobně. Tedy pokusím se ;)

Začal bych tím že je celkem dost důležité ihned po instalaci provézt jednu důležitou věc - a to je nastavení Gimpu tak aby pracoval v jednom okně. Vše názorně ukážu na obrázku.

gimp-navod-01 Na tomto prvním obrázku je část hlavního okna programu po spuštění. Je to horní lišta a zatržítko je to co je potřeba udělat aby Gimp běžel v režimu zobrazení v jednom okně - to docela dost podstatně zjednodušuje práci s ním. Po zatržení doporučuji ještě zvětšit okno na celou plochu monitoru - to jen pro aby bylo vidět vše a hezky přehledně.

 

gimp-navod-05 Jako další bych probral nabídku Soubor. Ta v sobě nese dvě důležité funkce - tedy důležité z pohledu dnešního článečku o práci se změnou rozměrů obrázku.
Ta první je : Soubor / Otevřít
- slouží k otevření (načtení) upravovaného obrázku do programu Gimp. Celkem klasická a známá volba, která je ve všech programech stejná.
Druhá je důležitá na závěr : Soubor / Exportovat
- tuto možnost ještě rozeberu trochu podrobněji v závěru článku, protože to je závěrečná činnost po změně rozměrů obrázku. Program Gimp používá jako formát pro standardní práci s obrázky svůj formát a tudíž pokud je potřeba uložit obrázek v jiném (rozumějme *.jpg, *.png, apod...) formátu je potřeba využít funkce Exportovat...

 

 

 

 

gimp-navod-04 Před samotnou úpravou rozměrů obrázku doporučuji si obrázek, ať už je velký jak chce, zobrazit ve své skutečné velikosti. K tomu slouží nabídka ve spodní části okna programu. Jak je vidět na obrázku je to rozbalovací nabídka ve které je možno si vybrat na kolik procent se zobrazený obrázek zvětší - ovšem jen pokud jde o zobrazení v okně programu nikoliv o zvětšení obrázku samotného. Občas je lepší se na některé části obrázku podívat tak nějak podrobněji a zvětšit si obrázek třeba až na 200%.

 

 

 

gimp-navod-02a A teď k samotné změně rozměrů obrázku. Všechno začíná nabídkou v horní části : Obrázek / Škálovat obrázek
- celou činnost popisují následující dva obrázky. Není to tak složité jak by se mohlo na první pohled zdát. A možná že takovou představu vzbuzují i přiložené obrázky, ale rozhodně tomu tak není :)
Na prvním je nabídka - názorně zobrazuje kde v nabídce se nechá nalézt to o čem se tady rozepisuji. Jak sem napsal je to jen názorná ukázka cesty na patřičnou položku v nabídce.

 

gimp-navod-03 Další obrázek je o mnoho důležitější. Je na něm okno velice důležité v postupu změny rozměrů obrázku. V podstatě je to všechno o co v tomto článku jde. Důležité jsou údaje a položky v horní části okna.
Šířka a Výška : je hned několik možností jak definovat rozměry upravovaného obrázku. Pokud jsou definovány rozměry obrázku (některé webové stránky a případně fóra mají velice přesně definované rozměry obrázků jenž chtějí uživatelé vložit na takový web nebo fórum) lze je ihned vepsat přímo do políček hned vedle názvů (Šířka, Výška) - tato metoda změny má přímou souvislost s roletovou nabídkou která je hned vedle a standardně je v ní nabídnuta položka "pixelů". Pokud jsou někde definovány rozměry obrázku je to právě pomocí "pixelů" (1024x768, 800x600, 640x320, atd...). Jako další možnost bych rozhodně uvedl volbu "Percent" - je to možnost definování na kolik procent původního rozměru obrázku se bude změnšovat. Jestliže má originální obrázek 800x600 pixelů a já mu zde vyberu možnost změnšení o 50% tak nově bude mít obrázek rozměry 400x300. Tímto způsobem se sice docela dost těžko trefuje do konkrétních rozměrů, ovšem používám ho rád protože spíš se mě podaří obrázek změnšit tak jak to potřebuji já a navíc tak aby na něm bylo ještě vůbec něco vidět! Což je taky docela důležitá část celého procesu změnšování. K čemu obrázek který je změnšen do dokonale malé velikosti když na něm není vůbec nic vidět.

V okamžiku kdy je změna rozměrů obrázku hotová je ještě potřeba novou verzi obrázku někam uložit a pokud možno v tom správném formátu. Grafický program Gimp pracuje s vlastním formátem souborů a tudíž pokud je ukončena úprava obrázku není možno ho jen uložit : Soubor / Uložit (případně Uložit jako...) ale musí se Exportovat do patřičného formátu. Zní to složitěji než to celé funguje.

gimp-navod-06

Tento obrázek ukazuje obrazovku Exportu do jiných formátů. Na první pohled se může zdát složité, ale rozhodně tomu tak není. Opět jsem to použil pouze jako názornou ukázku jak toto dialogové okno vypadá a abych mohl alespoň stručně popsat některé jeho části. Jsem toho názoru že je lepší vědět co na mě kde vyskočí a hlavně co která část znamená. Takže :

Název : pojmenování souboru, tady snad jen upozorním na to že součástí jména souboru je i jeho přípona - tudíž je potřeba si dát pozor aby nedošlo k jejímu smazání !!!

Uložit do složky : zde je cesta kam se soubor uloží, je zde i tlačítko pro vytvoření nové složky.

Zvolte typ souboru : u této položky je nejdůležitější to malé plus které je před nápisem, pokud se na něj klikne tak se rozbalí nabídka pro výběr formátu ukládaného souboru. Tady je nejdůležitější položka (která je i vidět na obrázku) Obrázek JPEG - je to totiž jeden z nejčastěji používaných formátů obrázků.
Po zadání názvu, cílové složky pro uložení a správného formátu stačí kliknout na Exportovat. Potom se sice ukáže ještě jedno dialogové okno, ale v něm již není třeba ničeho upravovat a stačí jen opětovně kliknout na tlačítko Exportovat a dokončit tak úpravu obrázku.

Tím je vše potřebné dokončeno a obrázek se změněnou velikostí je uložen a připraven k dalšímu použití. Důležité je ještě si pamatovat (nebo někam poznamenat) složku kam je obrázek ukládán - z vlastní zkušenosti vím jak se pak takový obrázek těžko dohledává když si člověk nezapamatuje kam že si ho uložil. A taky velice často je lepší pro snažší orientaci si soubor před uložením pojmenovat podle toho co s ním bylo děláno. Například jestliže změním rozměry obrázku tak použiju pojmenování třeba takhle: Soubor-obrazku_800x600.jpg - takto vím rychle a jistě hned při otevření složky o jaký soubor jde a hlavně jaké rozměry má. Je to takové maličké urychlení ;)

<< Zpět na předchozí stránku

Publikováno May 7th, 2018