Články co jsem si sám napsal...

OpenShot - "nejen" video editor

V tomto svém dalším článku se zaměřím na program OpenShot a možnost jak jeho schopností využít v okamžiku kdy si běžný Franta uživatel (BFU) chce vytvořit s fotografií z dovolené nebo nějakého zajímavého výletu či akce takovou video prezentaci tak ať si ji mohou pustit kamarádi a přátelé každý na tom svém multimediálním centru nebo notebooku nebo na čem všem je jim libo si něco takového pouštět. Rozhodně se nebudu pouštět do žádných složitějších střihacích akcí a jediné co v tomto článku proberu bude jednoduchá prezentace ve které se bude několik fotografií prolínat každá za použití jiného efektu a na pozadí bude hrát nějaká příjemná muzika (skladba některého mého oblíbeného zpěváka, autora nebo tradičně česky řečeno - interpreta. Je nasnadě že možnosti programu jsou v skutku obrovské. Ale zastávám názor že pokud někdo zkusí a zvládne tento mnou prezentovaný základní krok nebude pro něho další zkoušení a rozšiřování znalostí nikterak velkou překážkou. První krok by měl být jednoduchý a lehce zkusitelný a to doufám tento můj projekt bude. Ještě dlužno podotknout že na myšlenku vytvořit tento návod a článek a vůbec něco k programu ve kterém by se dalo vytvářet něco takového mě přivedl kamarád a kolega z práce - jednoduše přišel a řekl že Linux není špatný ale pokud mu nenajdu program ve kterém by mohl dělat takové věci tak to pro něho nemá cenu :) no jo no, co myslíte - no našel sem a udělal...

OPENSHOT

Protože používám na svých počítačích Linux Mint - MATE tak je nasnadě že i tento program byl testován na tomto systému. Na prvním, úvodním, obrázku ukážu kde v nabídce Všechny aplikace ho hledat. Čistě pro orientaci.

openshot-odkud

Obr.01 - LinuxMint a kde v nabídce program najdete.

Základní okno programu by se dalo opticky rozdělit do tří vodorovných částí.

openshot-vychozi-projekt

Obr.02 - po spuštění programu se zobrazí toto výchozí okno.

Horní (1) - to jsou nabídky a ikony akcí spojených s aktuálně vybranou činností.

Střední (2) - ta je rozdělena ještě do dvou polovin, kde v pravé polovině je náhledový přehrávač, pomocí kterého je možno v jakémkoliv okamžiku tvorby si přehrát libovolnou část připravovaného projektu. Aby bylo vidět jak to potom ve výsledku bude vypadat. V levé polovině jsou záložky obsahující vše důležité co se týká nebo by se mohlo týkat projektu. Vzhledem k tomu že má program skvělý překlad do našeho jazyka říkají názvy záložek vše samy o sobě.

Projektové soubory - místo kam přijdou nahrát všechny soubory které se nějak týkají projektu a nejsou součástí samotného programu.

Přechody - opravdu velký výběr přechodových efektů, když se má jeden obrázek změnit v jiný nebo jedno video v jiné video.

Efekty - jednoduše efekty které jdou použít jak na video záběry tak i na fotografie.

Dolní (3) - to je část ve které je tzv. Time-line - časová linie, sem se skládají obrázky, video i audio soubory a tím pádem je to část programu kde se odehrává v podstatě to nejdůležitější.

Práci v takovém programu nejlépe asi ukázat na nějakém jednoduchém projektu. Pro účely tohoto mého článku použiji tu nejjednodušší variantu a to několik obrázků mezi nimiž bude použito několik různých přechodových efektů a nakonec přidám hudební nahrávku jako podkreslení celé video prezentace.

Krok první – projektové soubory.

Užitečné je ještě před tímto krokem si ujasnit o čem aspoň zhruba bude a nejlepší je si všechny soubory které budou použity nahrát do jedné složky tak aby byly po ruce a nebylo nutno je pořád někde hledat nebo si pracně poznamenávat různé umístění složek kde tyto soubory jsou.
Jako první krok po spuštění programu je si projekt nějak pojmenovat a pod tímto jménem si ho hned i uložit.

Stručně: Soubor / Uložit projekt jako …Název projektu: (pojmenování podle toho jak chci aby se projekt jmenoval), Složka projektu: (osobně si ve složce Video mého uživatelského profilu vytvořím podsložku pojmenovanou podle mého projektu), Profil projektu: (tady chce sice program definovat vlastnosti projektu ale je dobré si uvědomit že vlastnosti samotného výstupního videa se budou definovat až v okamžiku exportu finální verze projektu, tady bych doporučil: DV/DVD PAL – důležité je PAL protože to je televizní video norma pro střední Evropu ten zbytek je na zvážení každého, jen snad ještě pokud bude někdo chtít dělat už rovnou širokoúhlý projekt tak samozřejmě widescreen)

V tomto okamžiku má projekt jméno a definovaný formát.

A nyní již přicházejí na řadu samotné projektové soubory. Možnosti jak vložit do projektu potřebné soubory jsou v podstatě dvě.
Ta první je klasika: Soubor / Importovat soubory … (samozřejmě tuto možnost mohu použít i já ve svém projektu a ani netřeba používat možnost Importovat sekvenci obrázků …)
Ta druhá je svým způsobem taky klasika: je to zcela normální (wokenní) táhni a pusť – stačí jen myší potřebné soubory chytit (nebo, pokud je jich víc, předtím označit skupinu) a přetáhnout do okna programu, samozřejmě do záložky Projektové soubory. Jen pro ilustraci připomenu že takovýto úkon nelze provézt v okamžiku kdy máte program zobrazen přes celou plochu monitoru! Musíte ho holt na tu chvilku zmenšit tak aby se minimálně okna odkud a kam budou soubory přesouvány překrývala.

openshot-pridani-obr

Obr.03 - přidání obrázků do projektových souborů.

openshot-pridani-zvuk

Obr.04 - přidání zvukového souboru který bude použit pro podkreslení projektu.

V tomto okamžiku použiji názorné pomůcky ve formě obrázku kde je vidět přesun souborů ze složky na disku počítače do projektové části programu. Dalším důležitým upozorněním je že do projektové části patří všechny soubory které se budou jakkoliv dotýkat samotného projektu. Na dalším obrázku je to krásně vidět na mém jednoduchém projektu kde je krom souborů obrázků i soubor (*.mp3) hudby který bude v závěru použit jako podkreslení prezentace.

Na tomto místě bych asi měl zmínit že výběr audio stopy je důležitý a rozhodně bych nepodceňoval ochranu autorských práv různých skladeb. Je to tak že to že se mě nějaká hudba líbí neznamená že ji můžu libovolně používat! Ale to je mnohem složitější problém a já ho tu jen zmínil aby mě někdo nemohl nařknout že neupozorňuji na důležitý aspekt využití souborů v projektu.

Krok druhý – time-line nebo-li časová osa.

Zde začnu přesouvat a skládat obrázky do časových stop které mám k dispozici. Využiji obě časové stopy! Může se to zdát v prvopočátku nelogické, ale má to svoje opodstatnění. Jednak stop si můžete vymyslet kolik jen chcete – není žádný limit. A potom pro přehlednost samotné práce s obrázky na ose a hlavně pro přehlednost přechodových efektů je rozhodně důležité mít obrázky na dvě časové osy – protože to zní hrozně divně opět obrázek lepší tisíce slov.

openshot-zvuk75

Obr.05 - použil jsem oobrázek z přidání zvukové stopy, ale to vůbec nevadí protože na pozadí je vidět jak jsou obrázky na časových osách poskládány.

Jak je vidět tak skládání na obě osy je logické a pro přehlednost je to skvělá pomůcka. Na obrázku je také dobře vidět jak fungují v projektu přechody – je na nich krásně patrná šipka která moc hezky a přehledně ukazuje odkud kam přechod funguje (čili co přechází v co). Tím je myšleno že se obrázky musí na časové ose tak jak jsou nad sebou překrývat střídavě v obou stopách. Opět obrázek ukáže jak to myslím a jak by to mělo být. Pro lepší názornost jsou tam již vloženy dva přechodové efekty. Šipky na nich krásně ukazují odkud kam – z kterého obrázku na který bude vybraný přechod použit.

Takže, mám vloženy obrázky, správně na střídačku, a mám vloženy přechody. Přesto všechno když si v tomto okamžiku pustím náhledové video bude sice vidět nějaké přechody mezi jednotlivými obrázky, ale špatně a krátce a obrázky se vystřídají tak rychle že to bude celé vlastně k ničemu. A v tomto okamžiku nastupuje činnost kterou bych nazval „časování“!
Moc a moc důležité!!!

Základem je si uvědomit že aby samotný přechod splnil svoji úlohu a zapůsobil patřičným efektem musí nějakou dobu trvat. Asi by se nechalo říct že čím delší doba pro přechod tím větší je efekt. Ovšem i tato úvaha má svůj logický limit → sledovat půl hodiny jeden přechodový efekt asi nebude to pravé.

Moje úvaha je v podstatě jednoduchá. Jestliže délka přechodu má být 6s a na jeden obrázek připadnou takovéto přechody dva! A chci aby se každý z obrázků zobrazil na třeba oněch 6s. Je potřeba počítat délku zobrazení obrázku asi nějak takto: 2*6s (přechody) + 6s (zobrazení obrázku) = 18s (délka kterou je třeba nastavit ve vlastnostech každého obrázku jako délku zobrazení) → z logiky věci a po zamyšlení každý dojde k tomu že tento výpočet ač správný má dvě drobné chybičky! Jsou to první a poslední obrázek – tito totiž nemají dva přechody ale pouze jeden a tudíž je potřeba patřičně upravit výpočet délky jejich zobrazení!

V ukázkovém mém projektu mají všechny obrázky stejnou délku zobrazení a to 24s (12s pro přechody a 12s pro samotné zobrazení). Vlastnosti každého prvku na časové ose se nastavují tak že na příslušném prvku který chci měnit (obrázek, přechod nebo video či audio) kliknu pravým tlačítkem myši a z nabídky která se zobrazí vyberu volbu Vlastnosti. Zde druhá záložka zleva je Délka (pro začátek a prvotní pokusy netřeba jiných nastavovátek – to bych nechal na samostudium a laborování). Při nastavení podle toho jak jsem popsal v předchozím popisu když si pustím náhled jak bude vypadat finální video v náhledovém přehrávači proběhne vše v klidu a přesně tak jak jsem chtěl. Obrázky se zobrazují tak jak chci a přechody mají přesně tu délku aby si jich každý všiml ale aby neobtěžovaly a nerušili celkový dojem z videa.

ZVUK. Ano. Chci aby po dobu prezentačního videa hrála příjemná melodie nebo skladba která patřičně vše podkreslí. Pro svůj pokus jsem si vybral jednu *.mp3 skladbu a teď ukážu jak ji dostat do projektu. Tedy jak ji dostat do časové osy tak aby nezničila pracně nastavený sled obrázků a jejich přechodů a splnila pouze to co po ní chci, a to je podkreslení celé prezentace obrázků.

Pro tento účel jsem si hned od prvopočátku nechal volné místo tam kde je Stopa1 a Stopa2. Stačí najet myší na šedou část kterékoliv stopy a to mezi nápisem Stopa x a červeným označením nulté vteřiny projektu. Tady pravé tlačítko myši (viz další obrázek) a z nabídky vybrat například hned tu první volbu „Přidat stopu nahoře ...“. Tím se nad stávající dvě stopy přidá nová, čistá stopa. A do této nově vzniklé stopy přetažením umístím mp3 nahrávku, kterou chci přehrávat jako podkreslení prezentace – projektu. Dá se předpokládat že po přidání bude zvuková stopa delší než část s obrázky a přechody. Náprava je jednoduchá. Jak jsem již psal stačí kliknout pravým tlačítkem myši a ve vlastnostech nastavit čas délky podle času který vidím na časové ose tam kde končí poslední obrázek. Pokud bude někdo bazírovat na dokonalé přesnosti jde samozřejmě lupou přiblížit časovou osu tak že bude vidět konec posledního obrázku s opravdu velkou přesností. Je nasnadě že se časový konec projektu dá taky jednoduše spočítat matematicky – známe délky zobrazení obrázků a délky zobrazení přechodů a to jakou délku má jejich překryv.

openshot-zvuk75

Obr.06 - a sem ten obrázek opravdu patří :) je názorně vidět jak přidat další stopu - v tomto případě stopu která bude využita pro přidání podkreslovacího zvuku.

openshot-finale75

Obr.07 - tady je vidět finále těsně před exportem do výsledného video souboru, vše je hotovo a na svém místě.

V tomto okamžiku je projekt jako takový hotov a jediné co zbývá je ho vyexportovat a to v takovém formátu aby si ho mohl na svém počítači přehrát pokud možno každý.
Projekt je hotov. Jsem spokojen a hlavně !! mám vše dobře uloženo !!

Teď jen. Kliknout v horní části v pásu kde jsou ikonky na ikonu červeného kolečka (standardně využívaný symbol pro REC čili nahrávání v tomto programu funguje jako symbol pro Export – a v podstatě taky provede takové „nahrání“ prezentace do video souboru). Zobrazí se dialog pro export projektu do video souboru.

openshot-export

Obr.08 - okno nastavení exportu projektu do výsledného video souboru.

Název souboru: - jednoduše, stručně a pokud možno bez háčků a čárek.
Export do složky: - ponechat, vybrat složku kde to finální video dobře najdu, nahrát na web to mohu kdykoliv, ale napřed bych rozhodně doporučoval si to finální video uložit někam na lokální disk a v klidu si ho prohlédnout teprve až s ním budu stoprocentně spokojen pak ho mohu kdykoliv nahrát kamkoliv na internet!

Rozhodně zůstat na záložce „Jednoduchý
Profil: Všechny formáty
Cíl: AVI (h.264)
Profil videa: DV/DVD PAL
Kvalita: Střední

Při použití tohoto nastavení jsem dosahoval optimální kvality, dobré přenositelnosti a docela dobré velikosti výsledného video souboru.
V mém projektu. Tři obrázky, přechody a mp3 zvuk to vše 1 minutu dlouhé a výsledný soubor měl 7.5MB.

<< Zpět na předchozí stránku

Publikováno May 7th, 2018